Samantha Ruth Prabhu launches south india shoppingmall

Samantha Ruth Prabhu